Arkadaşlar,

Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, terakkiye çok kabiliyetli bir halktır, bu halk eğer bir defa muhataplarının samimiyetle kendilerine hadim olduklarına kani olursa her türlü hareketi derhal kabule amadedir. Bunun için gençlerin her şeyden evvel millete emniyet bahşetmesi lazımdır.

20.03.1923

Konya Türk Ocağı, Gençlerle Konuşma

(Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, toplayan: Nimet Arsan, Ankara, 1981, s. 141-142)